Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος - Σταβάρας Χρήστος

 
Τηλέφωνο 2410537333
 
Κινητό 6946469899
 
 
 
 
 

Κρουστικά Κύματα

 
- Γενικά για τη στυτική δυσλειτουργία:
Στυτική δυσλειτουργία είναι η αδυναμία του άντρα να επιτύχει και να διατηρήσει τη στύση του ώστε να καταφέρει μια ικανοποιητική επαφή. Επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ψυχική και σωματική υγεία του, επιδεινώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής του. Αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως συχνό, αφού συναντάται στο 52% των αντρών ηλικίας από 40 έως 70, τότε κατανοούμε εύκολα την επιτακτική ανάγκη για την ύπαρξη αποτελεσματικών θεραπειών.

- Ποιες θεραπευτικές επιλογές υπάρχαν μέχρι σήμερα;
Οι ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία μπορούσαν μέχρι σήμερα να επιλέξουν, ανάλογα και με τη βαρύτητα του προβλήματος τους, ανάμεσα στη φαρμακευτική αγωγή, τις ενδοπεϊκες ενέσεις και τη χειρουργική θεραπεία ( τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης). Μολονότι οι προαναφερθείσες θεραπείες είναι αρκετά αποτελεσματικές, εντούτοις στοχεύουν μόνο στο σύμπτωμα (στυτική δυσλειτουργία) και όχι στο αίτιο ( αγγειακή δυσλειτουργία). Δεν αποσκοπούν δηλαδή, στην ίαση κάτι που φαίνεται να το πετυχαίνει η νέα και επαναστατική μέθοδος θεραπείας της στυτικής δυσλειτουργίας με κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης.

- Τι είναι τα κρουστικά κύματα;
Τα κρουστικά κύματα είναι ακουστικά κύματα ( ήχος) που παράγονται από ειδικές συσκευές οι οποίες στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ηλεκτροϋδραυλική ή ηλεκτρομαγνητική αρχή. Τα κρουστικά κύματα διαπερνούν τους ιστούς χωρίς να προκαλούν τραυματισμό και επιδρούν θεραπευτικά στο σημείο που ενδιαφέρει τον ιατρό. Ασκούν μηχανική επίδραση στα κύτταρα και ενεργοποιούν μέσω μιας πολυσύνθετης διαδικασίας παράγοντες που προκαλούν νεοαγγειογένεση και τελικά επανόρθωση του στυτικού μηχανισμού.
 
 
Κρουστικά Κύματα
 
 
 
Κρουστικά Κύματα
 
 
 
Κρουστικά Κύματα
 
 
 
 
- Ποιά είναι η διαδικασία της θεραπευτικής μεθόδου;
Οι ασθενείς θα πρέπει αρχικά να εκτιμηθούν ενδελεχώς ώστε να αποκλειστούν αίτια στυτικής δυσλειτουργίας που απαιτούν διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση ( ψυχογενής στυτική δυσλειτουργία, ορμονικές διαταραχές).

- Η θεραπεία περιλαμβάνει 12 συνεδρίες σε διάστημα 6 εβδομάδων.
Η κάθε συνεδρία διαρκεί 20 λεπτά. Πρόκειται για μια απολύτως ανώδυνη και ασφαλή θεραπευτική μέθοδο χωρίς παρενέργειες.

- Είναι αποτελεσματική η θεραπεία με κρουστικά κύματα;
Πολλές μελέτες την τελευταία δεκαετία επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα της μεθόδου. Ειδικότερα, φάνηκε ότι οι ασθενείς με ήπια ή μέτρια στυτική δυσλειτουργία βελτίωσαν τη στύση τους χωρίς να χρειάζονται πλέον φαρμακευτική αγωγή. Δέον ακόμα να τονιστεί ότι και οι ασθενείς με σοβαρού βαθμού στυτική δυσλειτουργία που δεν ωφελούνταν από τη φαρμακευτική αγωγή, ανταποκρίθηκαν στα φάρμακα μετά τη θεραπεία με κρουστικά κύματα. Συνοψίζοντας, τα κρουστικά κύματα χαμηλής έντασης αποτελούν μία νέα και επαναστατική μέθοδο θεραπείας της στυτικής δυσλειτουργίας με ανώδυνο τρόπο και χωρίς παρενέργειες. Αποβλέπουν στην ίαση και ως εκ τούτου σε μια μόνιμη λύση χωρίς την ανάγκη λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Ακόμα και οι ασθενείς με σοβαρού βαθμού στυτική δυσλειτουργία που δεν ανταποκρίνονται στη φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να πετύχουν ικανοποιητική στύση όταν συνδυάσουν τα φάρμακα με τα κρουστικά κύματα.
 
 
Κρουστικά Κύματα
 
 
 
Κρουστικά Κύματα
 
 
 
 
 
 
Τα κρουστικά κύματα αποδείχτηκε ότι ωφελούν σημαντικά και τους ασθενείς με χρόνια μη βακτηριακή προστατίτιδα